Samtykkeerklæring hos Rehab service Sjælland

Samtykke ved køb
Når du lhandler med Rehab Service Sjælland, skal du taste personlige data som cvr-nr., navn adresse e-mail og eventuelt telefonnummer. I forbindelse med dit køb, giver du os samtykke til at opbevare dine data, samt bruge dem for fuldføre vores forpligtelse overfor dig.

Bliver data delt med tredjeparter?
Dine data bliver delt med Visma Software A/S i helhold til vores aftale med Visma Software A/S. Vi har etableret en databehandleraftale med dem.

Hvilke data gemmes, og hvor længe?
Vi gemmer relevant data så længe vi er ansvarlige i henhold til dansk regnskabslovgivning. For at beskytte dig mod svig, gemmer vi også din IP-adresse..

Rettigheder til data
I henhold til GDPR har du ret til adgang til de data vi har gemt om dig. Du har også ret til at få de data vi har gemt slettet..

Persondatapolitik

Ved at handle i vore webshop, accepterer du, at RSS behandler dine personoplysninger i henhold til den gældende persondatalov. 

RSS respekterer ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online.  

Personoplysninger
Når du handler i vores webshop, lagrer vi dit navn, adresse og e-mailadresse, for at kunne gennemføre handlen med dig. Yderligere skal vi gemme informationer om købet til regnskabsføring, betalingsadministration og til eventuelle retur- og garantisager.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

RSS indsamler og behandler kum oplysninger om dig, når du:

  1. Når du køber en vare eller en serviceydelse.
  2. Betaler for din bestilling. 
  3. Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback 
  4. Slv giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde.


RSS gemmer kun nødvendige personoplysninger, for at kunne gennemføre din ordre.
RSS gemmer ikke dine informationer på betalingsmidler.

Hvem videregiver vi personoplysninger til? 
Personoplysninger afgivet på www.rehab-service-sjaelland.dk videregives kun til:

  • Virksomhedens bogholderi
  • Betroede trediemænd, hvis disse skal levere din vare.

RSS videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, f.eks. misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis en kunde udøver misbrug eller svindel over for RSS.

Hvorlænge gemmes dine personoplysninger?
Personoplysningerne opbevares hos RSS i fem år, jf. bogføringslovens regler om opbevaring af købsinformationer. Efter 5 år sletter vi oplysningerne.

Total beløb:
    Til kassen